Privacybeleid

1. Wie verzamelt de informatie?

MyTimo is een all-in-one tool voor ticketing in cashless betalingen gericht op het faciliteren en organiseren van evenementen. Naast ticketing en cashless betalingen worden ook modules voorzien voor restaurant & reservaties, stockbeheer, databeheer, parkingbeheer, facturatie, …

Naam van de organisatie: MyTimo cvba
Adres: Klapstraat 16, 9831 Deurle, België
BTW nummer: BE 0693.718.561
E-mail: [email protected]

2. Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens verzamel ik en op welke manier?
Wij verzamelen informatie zoals het type browser, type toestel, IP-adres, e-mailadres en naam. Die gegevens verkrijgen we via cookies en het contactformulier.

Wat is het doel van die gegevensverzameling?
We verzamelen gegevens zoals het e-mailadres en de naam om contact op te nemen met klanten.
We verzamelen gegevens zoals het type browser, type toestel en het IP-adres voor het verbeteren van de website.

Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling?
We beschikken over de naam en het e-mail adres van de betrokkene die zelf toestemming heeft gegeven om deze gegevens te gebruiken doordat hij/zij deze bewust heeft ingevuld bij het invullen van het contactformulier.

Informatie over het type browser, type toestel en IP-adres komen we te weten aan de hand van cookies die de gebruiker moet accepteren wanneer hij/zij op de website surft.

Cookies
Graag verwijzen we naar de cookie policy die u via deze link kan vinden.

3. Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

De gegevens die op deze website verzameld worden, worden enkel verwerkt en gebruikt binnen eigen bedijf.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?

MyTimo hecht veel belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. MyTimo onderneemt tal van stappen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te garanderen.

  • MyTimo voorkomt dat persoonsgegevens gelekt worden/publiek gemaakt worden/in verkeerde handen terechtkomen.
  • MyTimo beschermt de integriteit van de data, wat wil zeggen dat deze gegevens niet zomaar gewijzigd of gewist worden.
  • MyTimo vermijd dat de gegevens verloren gaan door het maken van een back-up op regelmatige basis.

5. Hoelang worden de gegevens bewaard?

We kunnen persoonsgegevens bewaren, voor zover dit is toegestaan of vereist door van de toepasselijke wetgeving. Zelfs als we je persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze gedurende een aanvullende periode om juridische, fiscale of regelgevende redenen of voor legitieme en rechtmatige zakelijke doeleinden behouden blijven in back-ups of archieven.

6. Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Hieronder een overzicht van de rechten van de gebruiker:

a. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan MyTimo gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

b. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

c. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

d. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

e. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

f. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

g. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

h. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

7. Wijzigingen

MyTimo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voortdurend te wijzigen en dit vervolgens kenbaar te maken aan onze gebruikers.

Een update van deze privacyverklaring wordt uiteraard steeds getoetst aan de geldende GDPR wetgeving en AVG regelgeving.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 23 juni 2020.

Contact:
Als u vragen of opmerkingen heeft over het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over cookies na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact op met de contactpersoon op het adres:

MyTimo
Klapstraat 16
9831 Deurle, België,
093961090
of via het e-mail adres [email protected]